Rok 2009

 

>    Červenec - srpen 2009    Oprava střechy staré hasičské zbrojnice